۱۳۹۵-۰۸-۱۸

تلیسمان,زبان جدید رنو

تلیسمان با زبان جدید رنو طراحی شده؛ وجود LEDهای Cشکل روز که از بالای چراغ تا سپر امتداد یافته به تنهایی برای اثبات این موضوع کافی […]