۱۳۹۵-۱۰-۰۶

رونمایی از طرح اولیه کیا پیکانتو ۲۰۱۷

کیا بعد از مدت ها انتظار از طرح اولیه پیکانتو۲۰۱۷ رونمایی کرد به نظر می‌رسد کیا پیکانتو که در سال ۲۰۱۱ معرفی شد، جایگزین جدید خواهد […]