۱۳۹۶-۱۰-۰۹

بررسی تویوتا پرادو ۲۰۱۸

تویوتا لندکروزر پرادو ۲۰۱۸ دستخوش تغییرات زیادی نشده است. از این جهت به پورشه ۹۱۱ شباهت دارد، چرا که احتیاج به تغییرات دراماتیک و طراحی مجدد […]