۱۳۹۶-۱۰-۰۹

بررسی کیا سورنتو ۲۰۱۸

با تجهیزات بیشتر، گیربکس جدید و راحتی بهبود یافته، کیا سورنتو ۲۰۱۸ راه را به خوبی طی کرده و خودرویی بهتر شده است… موارد دوست‌داشتنی زیادی […]